Във връзка с избор на Обществен съвет към ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово Ви съобщаваме, че срещите на родителите ще се проведат на 24.10.2016 год. /понеделник/ от 17:30 часа в класните стаи на всяка паралелка.

Правомощията на Обществения съвет може да видите от следните файлове:

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Закон за предучилищното и училищното образование – Обществени съвети