СЕДМИЦА ЗА ПРЕВЕЦИЯ НА ДЕТСКАТА БЕЗОПАСНОСТ ОТ 25.09.2017 год. ДО 29.09.2017 год. В ОУ“СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. ЕЛХОВО

 

 

В Седмицата за превенция на детската пътна безопасност от 25.09.2017 год. до 29.09.2017 год. в ОУ“Св. Св. Кирил и  Методий“ – гр. Елхово  се проведоха открити уроци по пътна безопасност с учениците от I до III клас.

Бяха представени забавни презентации на тема: „Децата на пътя“ и „Правила за движение по улицата“. 

Малките ученици отговаряха на въпроси свързани с правилата за движение и пресичане.

Припомниха си как да пътуват да училище безопасно, местата за безопасно пресичане, важни пътни знаци, светлините на светофара.

Накрая бяха запознати с практически препоръки за пътна безопасност.

Мероприятието бе организирано от училищната комисия по безопасност на движението. 

 

 

 

Световен ден за възпоменание на жертвите на пътно-транспортни произшествия – 19.11.2017 год.