На 21 ноември православната църква отбелязва празника Въведение Богородично, а в българския народен календар той е отреден за Ден на християнското семейство. От векове наред дедите ни са вярвали, че домът е свещено място, в което децата научават най-ценните житейски уроци, както и усвояват важни знания за света. В семейството те не само биват възпитавани, но и изграждат своя характер и именно семейната среда е предпоставка за развитие на техните заложби и дарби. 

Единствено българите празнуваме Въведение Богородично като Ден на християнското семейство. Тук отново се преплитат православния канон и народните традиции, съхранявани и отстоявани в продължение на стотици години.

В ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Елхово честването на празника  беше организирано от Комисията за работа с Училищното настоятелство, Обществения съвет и с родителите  и отбелязано с радиопредаване и изложба с рисунки на деца под надслов „Моето семейство – обич и светлина“.