На 06.03.2018 год. в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово се проведе представителна изява – изложба на групата по интереси „Работилничка за изкуство“ по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 2″ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж.

Групата „Работилничка за изкуство“ се води от г-жа  Диана Камбурова – ръководител на направление „ИКТ“ в ОУ“Св .Св .Кирил и Методий“ – гр. Елхово.

Участниците в групата представиха в изложба по случай „Баба Марта“ изработени от тях мартеници и картички. Изложбата бе във фоайето на ОУ“Св .Св .Кирил и Методий“ – гр. Елхово.

Всички ученици, учители, родители и гости имаха възможност да разгледат красивите мартеници. Тези, които посетиха изложбата си тръгнаха с мартеници за здраве, късмет и берекет.

Учениците, участници в проекта бяха въодушевени и с настроение започват подготовка и за следващите изяви на работилничката.