На 11.04.2018 год. в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово се проведе представителна изява – изложба на групата по интереси „Работилничка за изкуство“по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 2″ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж.

Групата „Работилничка за изкуство“ се води от г-жа  Диана Камбурова – ръководител на направление „ИКТ“ в ОУ“Св .Св .Кирил и Методий“ – гр. Елхово.

Участниците в групата представиха изложба „Великденско шаране на яйца“, които красиха няколко поредни часа в захлас и с голям интерес.

Красивите яйца на децата от проекта, заедно и с всички изработени яйца от децата на ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово участваха и в базар на великденски яйца проведен по инициатива на Община Елхово – „Пъстър, весел Великден“.

Всички ученици, учители, родители и гости на града, които посетиха базара се насладиха на шарените красоти, изработени с много старание. Много от тях си купиха благотворително от яйцата и ги отнесоха вкъщи за здраве и късмет.