На 08.05.2018 год. в ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ – гр.Елхово  се откри празничната седмица посветена на патронния празник на училището. Ученици от III, IV, V, VІ  и VІІ клас се включиха в  състезание за майсторско управление на велосипед под наслов „Да запазим детето на пътя!“. С него се демонстрираха знания относно правилата за движение на велосипедиста, безопасно управление и придобити знания и умения относно техническата изправност на велосипеда. Организатор на мероприятието бе училищната комисия за безопасност на движението с педседател г-н Пенко Ханджиев.

Малките ученици рецитираха стихове, отговаряха на гатанки, подреждаха пъзел с думи, съставяха изречения с тях. Учениците от VІІ клас представиха на публиката устройстото на велосипеда, обясниха значението на отделните му части и подредиха пъзели с пътни знаци, като припомниха значението им.

Всички възпитаници на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, които се включиха в състезанието за майсторско управление на велосипед, получиха от директора на училището г-жа Тинка Атанасова грамота за отлично представяне.