ГРАФИК

 за провеждане на допълнителния час на класа за консултиране на родители и ученици и  водене на училищната документация през втория срок на учебната 2017/2018 година

Клас Класен ръководител Ден Час място
 1. ПГ-5г. Николинка Минкова четвъртък 16.45 – 17.30 СТАЯ ПГ
 2. ПГ-6г. Елена Колева четвъртък 16.45 – 17.30 СТАЯ ПГ
 3. І а Валентина Балтова четвъртък 16.45 – 17.30 102 СТАЯ
 4. І б Виолета Трифонова четвъртък 16.45 – 17.30 103 СТАЯ
 5. ІІ а Катя Кръстева четвъртък 16.45 – 17.30 104 СТАЯ
 6. ІІ б Мима Бичева четвъртък 16.45 – 17.30 105 СТАЯ
 7. ІІІ а Румен Койчев четвъртък 16.45 – 17.30 106 СТАЯ
 8. ІІІ б Стела Гаджонова четвъртък 16.45 – 17.30 107 СТАЯ
 9. ІV а Миглена Терзиева четвъртък 16.45 – 17.30 204 СТАЯ
 10. ІV б Стойка Кънева четвъртък 16.45 – 17.30 205 СТАЯ
 11. V а Янка Димитрова четвъртък 16.45 – 17.30 308 СТАЯ
 12. V б Мариана Тонева четвъртък 16.45 – 17.30 309 СТАЯ
 13. VІ а Лариса Кабрузова четвъртък 16.45 – 17.30 306 СТАЯ
14. VІ б Стоян Иванов четвъртък 16.45 – 17.30 307 СТАЯ
15. VІI а Снежина Добрева четвъртък 16.45 – 17.30 304 СТАЯ
16. VІІ б Николинка Милева четвъртък 16.45 – 17.30 305 СТАЯ