IV клас

Дата

Български език и литература 10 май 2018г. /четвъртък/
Математика 14 май 2018г. /понеделник/
Човекът и природата 16 май 2018г. /сряда/ 
Човекът и обществото
17 май 2018г. /четвъртък/ 

 

  VII клас

 

Дата

 

Български език и литература 21 май 2018г. /понеделник/
Математика 23 май 2018г. /сряда/
 
   
   

 

Заповед № РД 09-4131/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2017/2018 година