Учил. учебен план – 1А кл. – 2017 – 2018г. 

Учил. учебен план – 1Б кл.- 2017 – 2018 г. 

Училищен учебен план – 2А кл.- 2017- 2018 г. 

Училищен учебен план – 2Б кл. – 2017-2018г. 

Училищен учебен план – 5А – 2017-2018 г. 

Училищен учебен план – 5Б – 2017-2018 г. 

Училищен учебен план – 6А – 2017-2018 г. 

Училищен учебен план – 6Б – 2017-2018 г.