ГРАФИК

за провеждане на консултации  с учениците

от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Елхово

през учебната 2017/2018 година

Име на преподавателя
Ден за 
консултация
Час за 
консултация
Място за 
консултация
 1.
Пенко Ханджиев
СРЯДА
15.30ч. – 16.10ч.
403 стая
 2.
Диана Камбурова
СРЯДА
15.00ч. – 15.40ч.
301 стая
 3.
Валентина Балтова
ПЕТЪК
11.30ч. – 12.05ч.
102 стая
 4.
Виолета Трифонова
ПЕТЪК
11.30ч. – 12.05ч.
103 стая
 5.
Катя Кръстева
СРЯДА
12.20ч. – 12.55ч.
104 стая
 6.
Мима Бичева
ВТОРНИК
12.20ч. – 12.55ч.
105 стая
 7.
Румен Койчев
ЧЕТВЪРТЪК
12.20ч. – 13.00ч.
106 стая
 8.
Стела Гаджонова
СРЯДА
12.20ч. – 13.00ч.
107 стая
 9.
Миглена Терзиева
СРЯДА
12.20ч. – 13.00ч.
204 стая
 10.
Стойка Кънева
СРЯДА
12.20ч. – 13.00ч.
205 стая
 11.
Митка Аргирова
СРЯДА
13.10ч. – 13.50ч.
406 стая
 12.
Сани Иванова
СРЯДА
13.10ч. – 13.50ч.
404 стая
 13.
Елисавета Узунова
ЧЕТВЪРТЪК
13.10ч. – 13.50ч.
404 стая
 14.
Николинка Милева
ЧЕТВЪРТЪК
15.00ч. – 15.40ч.
404 СТАЯ
 15.
Янка Димитрова
ВТОРНИК
13.50ч. – 14.30ч.
405 стая
 16.
Лариса Кабрузова
ЧЕТВЪРТЪК
13.10ч. – 13.50ч.
405 стая
 17.
Снежина Добрева
ПОНЕДЕЛНИК
13.10ч. – 13.50ч.
405 СТАЯ
 18.
Мариана Тонева
ВТОРНИК
13.10ч. – 13.50ч.
403 стая
 19.
Стоян Иванов
ЧЕТВЪРТЪК
13.10ч. – 13.50ч.
407 стая
 20.
Ангел Трънков
ВТОРНИК
13.10ч. – 13.50ч.
402стая
 21.
Минчо Стоянов
ВТОРНИК
13.50ч. – 14.30ч.
111 стая