Протокол №13 24.04.2018 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ Св. Св. Кирил и Методий – гр. Елхово

Покана 24.04.2018 г.

Протокол №12 16.03.2018 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ Св. Св. Кирил и Методий – гр. Елхово

Покана 16.03.2018 г.

Протокол №11 20.02.2018 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ Св. Св. Кирил и Методий – гр. Елхово

Покана 20.02.2018 г.

Протокол №10 10.01.2018 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ Св. Св. Кирил и Методий – гр. Елхово

Покана 10.01.2018 г.

Протокол №9 20.10.2017 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ Св. Св. Кирил и Методий – гр. Елхово

Покана 20.10.2017 г.

Протокол №8 13.09.2017 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ Св. Св. Кирил и Методий – гр. Елхово

Покана 13.09.2017 г.

Протокол №7 18.08.2017 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ Св. Св. Кирил и Методий – гр. Елхово

Покана 18.08.2017 г. 

Протокол №6 20.07.2017 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ Св. Св. Кирил и Методий – гр. Елхово

Покана 20.07.2017 г.

Протокол №5 /20.04.2017 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ Св. Св. Кирил и Методий – гр. Елхово

Покана 20.04.2017 г.

Протокол №4/23.03.2017 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ Св. Св. Кирил и Методий – гр. Елхово

Покана 23.03.2017 г.

Протокол №3/ 13.03.2017 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ Св. Св. Кирил и Методий – гр. Елхово

Покана 13.03.2017 г.

Протокол №2/31.01.2017 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Покана за свикване на заседание на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №1/01.12.2016 г. от Заседание на Обществения съвет към ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ – гр.-Елхово

Съобщение – Събрание – Обществен-съвет

Съобщение – Обществен съвет