В ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ има изградени две подготвителни  групи /ПГ сборна слята – 5г. и ПГ – 6г./ със задача максимално да обхванат децата, подлежащи за първи клас в района. Подготвителните групи функционират в самостоятелен блок с оглед на спецификата на тяхната образователно-възпитателна работа.

Образователните направления, по които се извършва подготовка в подготвителната група, са по учебни програми, одобрени от МОН.

 

 

Програмата за подготвителните групи има за цел да интегрира 6- годишните деца към задължителната подготовка. Насочена е към детето-бъдещ ученик, с неговите психо-физически особености и към подготовка за училищното обучение.