В училището работят трима ресурсни учители, психолог и логопед за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на ученици със специални образователни потребности (СОП). ОУ “Св. св. Кирил и Методий“  е партньор на сдружение ЦОПСИ (Център за образователни програми и социални инициативи) – гр. Ямбол по проект „С професионализъм и доверие” – схема: BG 051РО001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”. Проектът е свързан с децата със СОП – всяко от тях се обучава в масовото училище, но по план, съобразен с индивидуалните му възможности. Има обзаведени два кабинета, в които се обучават учениците по индивидуалните образователни програми  и един кабинет за занимания с психолог и логопед.

В края на 2012г. приключи работата по проект BG 051РО001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”. Всеки участник получи диплом за изявени умения и активно участие в ателиетата.