Сключени договори по открита процедура по ЗОП – 05.11.2014 г.

Доставка на топъл обяд

Доставка на закуски

Сключени договори по реда на Глава 8 А от ЗОП – 10.09.2015 г.

Доставка на топъл обяд

Доставка на закуска