ГРАФИК

за приемните дни и часове на

ДИРЕКТОР, УЧИЛИЩЕ;

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР, УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

за учебната 2017/2018 година:

 

 

Т. Атанасова – директор,училище

 

Вторник

 

      

           от 14:30ч.

до 16:00ч.

 

П.Ханджиев-

заместник- директор, учебна дейност

 

Четвъртък

 

          от 14:30ч.

до 16:00ч.