ОУ “СВ. СВ. КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ”

 ГР. ЕЛХОВО,  ОБЩ. ЕЛХОВО, ОБЛ.  ЯМБОЛ


О Б Я В Я В А

прием на ученици в първи клас
за учебната 2015/2016 година

І. Срокове за подаване на документи за записване:

ІІ. Необходими документи за записване:

ІІІ. Критерии за подбор при приема на деца в първи клас (прилагат се при необходимост)

ІV. Образователни особености

 V. Срещи с родителите на учениците, записани в първи клас:

VІ. Класни ръководители на бъдещите първокласници:

При промяна на нормативната уредба условията и редът за прием и записване могат да бъдат променени, за което родителите ще бъдат своевременно уведомени.