ОБЯВА 

На 24.04.2018 год. от 14:00 ч. в стая №404, стая №405 и стая №406 на IV етаж в сградата на ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово ще се проведе изпит по Математика за установяване на степента на постигане на компетентности за начален етап на основното образование. 

 

 

ОБЯВА 

На 16.04.2018 год. от 14:00 ч. в стая №404, стая №405 и стая №406 на IV етаж в сградата на ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово ще се проведе изпит по Български език и литература за установяване на степента на постигане на компетентности за начален етап на основното образование.