Информация за приключени договори

ДОГОВОР №14:  Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от ОУ “ Св . Св . Кирил и Методий “ гр. Елхово за учебната 2014/2015 г . по две обособени позиции : Позиция N° 1: Доставка на топъл …


Информация за прекратени договори

ДОГОВОР № 15: Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от ОУ “ Св . Св . Кирил и Методий “ гр . Елхово за учебната 2014/2015 г . по две обособени позиции :  Позиция N°2: Доставка на …