Заповед за удължаване срока за получаване на оферти на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП
Обява – ЗОП
Документация по ЗОП
Образци

Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП