Подготвителна група

Уважаеми родители,

За да запишете детето си в Подготвителна група в ОУ “Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово за учебната 2020/2021 година е необходимо да подадете заявление по образец, което ще получите в канцеларията на училището. 

Вашите въпроси  може да задавате на телефони:  88074; 88075; 88076; e-mail: oukim_e@abv.bg