Подготвителна група

Уважаеми родители,

За да запишете детето си в група за задължително предучилищно образование в ОУ “Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово за учебната 2024/2025 година е необходимо да подадете заявление по образец, което ще получите в канцеларията на училището.

Вашите въпроси  може да задавате на телефони:  88074; 88075; 88076; e-mail:  info-2831523@edu.mon.bg

Записани в ПГ 2024-2025 г.

ОБЯВА -свободни места-ПГ-2024-2025 г.