График за провеждане на консултации по учебни предмети с учениците

ГРАФИК

за провеждане на консултации  с учениците

от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Елхово

през учебната 2023/2024 година

 

Консултации-учители-II срок-2023-2024 г.