График за провеждане на консултации по учебни предмети с учениците

ГРАФИК

за провеждане на консултации  с учениците

от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Елхово

през учебната 2022/2023 година

 

График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети – II

учебен срок, 2022-2023 учебна година