Приемно време

 

ГРАФИК

за приемните дни и часове на

ДИРЕКТОР, УЧИЛИЩЕ;

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР, УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

за учебната 2022/2023 година:

 

 

Снежина Добрева – директор, училище

 

Вторник

 

      

от 15:00ч.

до 16:30ч.

 

Пенко Ханджиев – 

заместник- директор, учебна дейност

 

Сряда

 

от 14:30ч.

до 16:00ч.

 

Пенка Костова –

заместник- директор, учебна дейност

 

Четвъртък

 

от 14:30ч.

до 16:00ч.