Учебна база

Учебната база в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” непрекъснато се модернизира и обновява. Училището разполага с добре уредени класни стаи, обзаведени със съвременни нови мебели, аудио-визуални средства и компютърна техника;  кабинети по информационни технологии; кабинети по: български език и литература, английски език, история и цивилизация и география и икономика,   химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование,  физика и астрономия, изобразително изкуство, музика, кабинет по ресурсно подпомагани, логопедичен кабинет, кабинет педагогически съветник, кабинет по Безопасност на движението по пътищата; физкултурни салони; фитнес зала; игротеки; библиотека; музейна сбирка; подготвителни групи – 5 г. и 6 г.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”  разполага и с WiFi мрежа, която е достъпна в цялата сграда на училището.

За подпомагане на образователно – възпитателния процес спомага училищната библиотека, която предоставя съвременни учебни помагала за пълноценно обучение на учениците от І до VІІ клас. Библиотеката разполага с  книги в различни области на знанието:

  • Художествена  литература от български и чужди автори
  • Детска художествена литература от български и чужди автори
  • Учебно – помощна литература
  • Фонд учебници   – на хартиен и електронен носител
  • Справочна литература
  • Методическа литература – на хартиен и електронен носител
  • Аудио касети
  • CD, DVD
  • Периодични издания – списания и вестници

Учениците могат да намират всички произведения от български и чужди автори, изучавани в часовете по литература и включени в препоръчителните списъци за лятната ваканция. Библиотечният фонд се обновява с учебна и художествена литература, енциклопедии, речници и справочници. Всяка година се извършва целогодишен абонамент на периодичните издания. В библиотеката са инсталирани  четири компютъра, които  се използват от учениците за търсене на информация при подготовка им за училище.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”  разполага с обновен физкултурен салон с поставена вентилационна система. Към него има реновирани съблекални за момичета и момчета. Съществува и по-малък физкултурен салон за учениците от начален етап.

В свободното си време учениците използват съвременните уреди във фитнес залата: бягаща пътека, крос тренажор, мини степер, лежанка.    Училището разполага с площадки за волейбол, баскетбол, футбол и игрище за  мини футбол, изработено от изкуствена настилка.

За децата от подготвителните групи 5 г. и 6 г.  е обособен корпус, обзаведен с ергономични съвременни училищни мебели.

Към училищната сграда има отделен корпус за провеждане на часовете по домашен бит и технологии. В него са изградени кабинети по готварство, металообработване, дървообработване, текстил, компютърен кабинет и кабинет по безопасност на движението по пътищата. 

В училището има четири игротеки, обзаведени с мебели, подходящи за игра, отдих и самоподготовка на учениците, включени в целодневната организация на учебния ден.

В актовата зала на училището се осъществяват разнообразни форми на културни продукции – концерти, тържества и форуми.

В сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ има  музейна сбирка, в която е запазена историята на училището.

За сигурността и безопасността на учениците е изградена система за  видеонаблюдение с денонощно записващо устройство, пожароизвестителна инсталация, аварийно оповестителна и озвучителна система. Училището има изградена локална парна инсталация.