История на училището

Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви.
С книжовността, таз сила нова,
съдбините си поднови!

Училището, което днес с достойнство носи името на светите братя Кирил и Методий, е възрожденско училище от 1868 год. ОУ „Св. св. Кирил и Методий” е наследник на първото светско училище в град Елхово (тогава Казълагач), открито в малка частна къща в църковния двор. Пръв учител станал Обрешко от с. Устрем. Първоначалното училище „Кирил и Методий” се явява основа, върху която се развива културното дело в град Елхово. След няколко години – по инициатива на Димо Недев, била построена нова самостоятелна училищна сграда, издигната на западната страна на църковния двор.

През времето на своето съществуване ОУ „Св. св. Кирил и Методий” е огнище на просветата, където стотици учители са отдавали и продължават да отдават своите знания и опит на поколения възпитаници. ОУ „Св. св. Кирил и Методий”  е със своя история, утвърдени традиции и богат принос в образователното дело на град  Елхово.

От 1970 до 1973 година се изгражда новата съвременна сграда, определена като „дворец на мечтите” от тогавашната общественост. Там учителите осъществявали своята голяма цел – да дадат знания и умения, да възпитават чисти добродетели и формират високообразовани личности, придобили национални и общочовешки ценности.

ScanImage002_800x521От създаването си до днес, всяка есен училището гостоприемно отваря вратите си, за да въведе с любов своите възпитаници в тайнството на знанието. В класните стаи работят учители, достойни за своята професия. С възрожденски плам те предават житейска мъдрост на своите ученици, за да ги подготвят за предизвикателствата на 21-ви век.