Свободни места за ученици

ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ – гр.Елхово, общ.Елхово, обл.Ямбол

Свободни места за ученици

Клас Паралелка Описание Брой свободни места
1 а общообразователна 1
1 б общообразователна 1
2 а общообразователна 3
2 б общообразователна 4
3 а общообразователна 5
3 б общообразователна 4
4 а общообразователна 0
4 б общообразователна 0
5 а общообразователна 2
5 б общообразователна 1
6 а общообразователна 1
6 б общообразователна 3
7 а общообразователна 9
7 б общообразователна 8