Свободни места за ученици

ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ – гр.Елхово, общ.Елхово, обл.Ямбол

Свободни места за ученици

Клас Паралелка Описание Брой свободни места
1 а общообразователна 8
1 б общообразователна 9
2 а общообразователна 3
2 б общообразователна 3
3 а общообразователна 4
3 б общообразователна 5
4 а общообразователна 6
4 б общообразователна 5
5 а общообразователна 5
5 б общообразователна 4
6 а общообразователна 0
6 б общообразователна 1
7 а общообразователна 6
7 б общообразователна 4