Свободни места за ученици

ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ – гр.Елхово, общ.Елхово, обл.Ямбол

Свободни места за ученици

Клас Паралелка Описание Брой свободни места
1 а общообразователна 3
1 б общообразователна 2
2 а общообразователна 3
2 б общообразователна 5
3 а общообразователна 5
3 б общообразователна 6
4 а общообразователна 1
4 б общообразователна 0
5 а общообразователна 1
5 б общообразователна 1
6 а общообразователна 1
6 б общообразователна 3
7 а общообразователна 10
7 б общообразователна 8