Свободни места за ученици

ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ – гр.Елхово, общ.Елхово, обл.Ямбол

Свободни места за ученици

Клас Паралелка Описание Брой свободни места
1 а общообразователна 4
1 б общообразователна 5
2 а общообразователна 6
2 б общообразователна 4
3 а общообразователна 1
3 б общообразователна 1
4 а общообразователна 0
4 б общообразователна 0
5 а общообразователна 3
5 б общообразователна 1
6 а общообразователна 10
6 б общообразователна 12
7 а общообразователна 5
7 б общообразователна 1