Седмично разпределение на педагогическите ситуации по образователни направления в слята група за задължително предучилищно образование и Седмично разписание на часовете за учениците от I до VII клас за II учебен срок на 2023/2024 учебна година

Седмично разписание II учебен срок 2023/2024 учебна година -„ОУ Св. св. Кирил и Методий“ – гр.Елхово