Обществен съвет

Протокол №13 19.04.2024 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №12 11.03.2024 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №11 20.02.2024 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №10 25.01.2024 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №9 25.10.2023 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №8 11.09.2023 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №7 17.08.2023 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №6 05.07.2023 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №5 21.04.2023 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №4 10.03.2023 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №3 22.02.2023 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №2 23.01.2023 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №1 09.11.2022 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №24 24.10.2022 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №23 13.09.2022 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №22 07.07.2022 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол № 21 26.04.2022г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол № 20 29.03.2022г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №19 15.03.2022 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №18 22.02.2022 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №17 28.01.2022 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №16 21.10.2021 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №15 13.05.2021 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №14 07.07.2021 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №13 26.04.2021 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №12 15.03.2021 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №11 23.02.2021 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №10 15.01.2021 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №9 16.10.2020 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №8 10.09.2020 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №7 08.07.2020 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №6 18.05.2020 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №5 12.03.2020 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №4 24.02.2020 г. от заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Списък учебници 2020-2021 учебна година

Протокол №3 10.01.2020 г. от заседание на Общественсъвет към ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №2 04.12.2019 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №1 12.11.2019 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №25 18.10.2019 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Пртокол №24 11.9.2019 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Съобщение – Обществен съвет

Протокол №23 05.07.2019 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Покана 05.07.2019 г.

Протокол №22 19.04.2019 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Покана 19.04.2019 г.

Протокол №21 14.03.2019 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Покана 14.03.2019 г.

Протокол №20 27.02.2019 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Покана 27.02.2019 г.

Протокол №19 10.01.2019 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Покана 10.01.2019 г.

Протокол №18 16.11.2018 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ Св. Св. Кирил и Методий – гр. Елхово

Покана 16.11.2018 г

Протокол №17 17.10.2018 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Покана 17.10.2018 г

Протокол №16 13.09.2018 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ Св. Св. Кирил и Методий – гр. Елхово

Покана 13.09.2018 г

Протокол №15 27.07.2018 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Покана 27.07.2018 г.

Протокол №14 05.07.2018 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Покана 05.07.2018 г.

Протокол №13 24.04.2018 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий““ – гр. Елхово

Покана 24.04.2018 г.

Протокол №12 16.03.2018 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Покана 16.03.2018 г.

Протокол №11 20.02.2018 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Покана 20.02.2018 г.

Протокол №10 10.01.2018 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Покана 10.01.2018 г.

Протокол №9 20.10.2017 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Покана 20.10.2017 г.

Протокол №8 13.09.2017 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Покана 13.09.2017 г.

Протокол №7 18.08.2017 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Покана 18.08.2017 г. 

Протокол №6 20.07.2017 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Покана 20.07.2017 г.

Протокол №5 /20.04.2017 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Покана 20.04.2017 г.

Протокол №4/23.03.2017 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Покана 23.03.2017 г.

Протокол №3/ 13.03.2017 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Покана 13.03.2017 г.

Протокол №2/31.01.2017 г. от Заседание на Обществен съвет към ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Покана за свикване на заседание на Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Протокол №1/01.12.2016 г. от Заседание на Обществения съвет към ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ – гр.-Елхово

Съобщение – Събрание – Обществен-съвет

Съобщение – Обществен съвет