СЪОБЩЕНИЯ

 

ГРАФИК

на провеждане на класовите родителски срещи в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Елхово през учебната 2019/2020 година

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 10.09.2019 год. от 17:15 ч. в  ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово ще се проведат класови родителски срещи за учебната 2019/2020 година.