Патрон

Двамата солунски братя са между забележителните личности от епохата на Ранното средновековие. Кирил и Методий със своето забележително книжовно дело стават един от значимите фактори за огромния културен прелом в съдбата на славянските народи. Те развиват и защитават идеята за равноправието на народите и установяват отличителните признаци на всеки народ – своя писменост, свой народен език и книги на свой или сроден език. След смъртта им и двамата са канонизирани от църквата за светци.

От 1863 г. 11 май се установява като църковен празник на светите равноапостоли Кирил и Методий. След Освобождението 11 май става общоучилищен празник на славянските първоучители. Тогава се заражда идеята за химн. През 1892 г. в Русе Стоян Михайловски написва „Върви народе, възродени“. През май 1901г. учителят от Петокласното Ловчанско училище Панайот Пипков написва музиката към текста.

Училището отбелязва 11 май като свой патронен празник.