Ваканции и неучебни дни

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. коледна
30.01.2021 г.03.02.2021 г. – вкл. междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

Неучебни дни: 

19.05.2021 г. ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. втори ДЗИ

25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

31.05.2021 г. І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
14.06.2021 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици)