Ваканции и неучебни дни

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022/2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.  есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.  коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за I – XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за XII клас

 

Неучебни дни: 

06.09.2022 г. – Ден на Съединението;
22.09.2022 г. – Ден на Независимостта на България;
01.11.2022 г. – Ден на народните будители – неприсъствен за всички учебни заведения;
24.12.2022 г. – 26.12.2022 г.   Коледни празници;

01.01.2023 г. – Нова година;

03.03.2023 г. – 3 март – Ден на Освобождението на България от османско иго – национален празник;
01.05.2023 г. – Ден на труда и на международната работническа солидарност;
06.05.2023 г. – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
24.05.2023 г. – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност;

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

06.02.2023 г.  I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

31.05.2023 г. – I – III клас / 14 учебни седмици/

15.06.2023 г. – IV – VI клас / 16 учебни седмици/

30.06.2023 г. – VII клас / 18 учебни седмици/