Отбелязваме световния ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия

Началото на инициативата е поставено през 1995 г. от Европейската федерация на жертвите от ПТП (FEVR), като през първите години се отбелязва само на Стария континент. Много бързо добива глобална популярност и през 2005 г. е обявен с резолюция на ООН за Световен ден за възпоменание, който се отбелязва всяка година, в третата неделя от месец ноември.

С отбелязването му държавите по света целят акцентиране на вниманието на обществото към проблемите на пътния травматизъм. Огромните цифри са стряскащи, но те трудно стигат до съзнанието ни. Човек често се води от мисълта, че „на мен няма да се случи“. Но това се случва всеки ден на десетки хора в България и на стотици в света. Затова едно от най-важите неща е заедно да накараме хората да мислят по различен начин: „Как да избегна да се случи на мен?“.  Да бъдем подготвени, знаещи и можещи на пътя, спазващи правилата и толерантни към чуждите грешки.