Време е за училище!

Уважаеми родители,

Откриването на учебната 2023/2024 година ще протече в следния ред:

За децата от Група за задължително предучилищно образование и учениците от 1 до 7 клас откриването на учебната година ще бъде на 15 септември от 9:00 ч. в двора на училището.

След приключване на тържеството учениците от 1 до 5 клас ще влязат в класните стаи, като следват инструкциите на класните си ръководители.

Учениците от 6 и 7 клас ще се срещнат с класните си ръководители в двора на училището и след тържествената част  ще получат указания са следващия учебен ден.

Всеки клас ще намери мястото си по указан надпис на класа и паралелката.

Напомняме на всички родители и гости да се съобразяват с инструкциите на преподавателите и служителите на училището, като оставят необходимото пространство за учениците, за да може да протече спокойно и организирано официалното откриване на учебната година.

От Ръководството