Заповед №1/15.09.2023 год. за отмяна на предизвестия за прекратяване на трудови договори и отмяна на обяви за свободни работни места в ОУ“Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Заповед № 1 от 15.09.2023 г.