Практически препоръки за безопасност на пътя – учебна 2023/2024 година

Практически препоръки за безопасност на пътя – учебна 2023/2024 година

ЗА УЧЕНИЦИ

ПАЗИ СЕ САМ!

 АКО ОТИВАШ ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША

 • Избери най-безопасния и кратък маршрут до училище. Направи го с родителите си
 • Заедно си припомнете правилата за движение на пешеходците.

Винаги:

 • пресичай на обозначените за това места
 • преминавай на зелено;
 • използвай за движение тротоара;
 • преминавай през подлезите и надлезите за пешеходци;
 • върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.
 • Направи се видим! Убеди се, че шофьорите са те забелязали!
 • Сложи светлоотразителни елементи на облеклото или раницата. Използвай светлоотразителна жилетка в тъмната част на денонощието.

Ако си закъснял за училище, не нарушавай правилата за движение, за да не станеш жертва на катастрофа.

Ако си несигурен на опасно или натоварено кръстовище, премини с основната група пешеходци или с някой по-възрастен човек.

Вкъщи решете към кого може и трябва да се обърнеш при нужда от помощ. Запамети номерата на тези хора в телефона си.

 

АКО СЕ ПРИДВИЖВАШ ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД

 • С някого от родителите си провери технически изправно ли е колелото.
 • Изберете заедно възможно най-безопасния маршрут до училище.
 • Припомнете си заедно основните правила за движение на велосипедистите.

 

НЕ ЗАБРАВЯЙ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА:

 • велосипедът е пътно превозно средство, а велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
 • до 12-годишна възраст велосипедистът трябва да се движи по троатара, а на платното за движение може да управлява колело само с придружител, навършил 16 години;
 • навършилият 12 години велосипедист трябва да се движи възможно най-вдясно на платното за движение;
 • велосипедистът е длъжен да укаже с ръка, ако ще променя посоката си на движение или намерението си да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.
 • Винаги си слагай светлоотразителна жилетка и други светлоотразители, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
 • Ако закъсняваш, не подценявай опасностите и не преминавай на червено на светофара, защото може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.
 • Помни, че при катастрофа трябва да се обадиш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

АКО СЕ ПРИДВИЖВАШ ДО УЧИЛИЩЕ С индивидуално електрическо превозно средство (ИЕПС)

НЕ ЗАБРАВЯЙ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА:

 •  До навършване на 18 г. задължително трябва да управляваш ИЕПС с каска.
 •  С ИЕПС не трябва да превозваш други хора.
 •  Трябва да се движиш с ИЕПС само по велосипедната алея, ако нямаш навършени 14 г.
 •  Докато управляваш ИЕПС, нямаш право да използваш мобилен телефон.
 •  С ИЕПС имаш право да развиваш скорост само до 25 км/ч.
 •  Не трябва да се движиш успоредно до друго пътно превозно средство на две колела.
 •  Трябва да държиш кормилото с ръка.
 •  Забранено е да се движиш с ИЕПС по площите, предназначени само за пешеходци.
 •  При управление на ИЕПС е забранено да се държиш за друго превозно средство.
 •  ИЕПС винаги трябва да е с изправни спирачки. В тъмното и/или при намалена видимост трябва да включиш светлините на ИЕПС, а ти – да ползваш свелоотразителни елементи върху видимата част на облеклото.

 

ЗА РОДИТЕЛИ

НЕ ЗАБРАВЯЙ!

 •  Децата не са възрастни.
 •  Безопасността на детето е най-важна.
 •  Когато е само на пътя, рисковете за детето са по-големи.

 

АКО ИМАШ първокласник

 •  Преди началото на учебната година заедно изберете и преминете през най-безопасния и кратък маршрут до училище.
 •  Под формата на игра провери дали детето е запомнило пътя.
 •  Погрижи се лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.
 •  Ежедневно разговаряй с детето за правилата за безопасността при движение по улиците.
 •  Винаги бъди за пример! Не прави компромиси, като не използваш пешеходната пътека или пресичаш, когато светофарът свети червено.
 •  При възможност купи светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи и ги закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.
 •  Предварително уточнете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запаметете в телефона на детето номерàта на хората, на които може да се довери.

Ако ПРЕВОЗВАШ детето до училище

 •  Не прави компромис с изправността на използваната обезопасителна система за деца.
 •  Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо и да мислиш, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг.
 •  Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението.
 •  Бъди за пример! Не прави компромиси, нарушавайки правилата на пътя. Сложи си колана и не използвай телефона по време на шофиране.

 

Ако детето ходи самò до училище

 •  Преминете отново заедно по най-безопасния и кратък маршрут до училище.
 •  Припомнете си правилата за движение на пешеходците:
 •  Настоявай на светофара детето винаги да пресича на зелено.
 •  Напомняй му винаги да се използва тротоара, подлезите и надлезите за пешеходци.
 •  Научи детето, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.
 •  Настоявай, че дори да закъснява, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не стане жертва на катастрофа.
 •  Препоръчай на детето на натоварено кръстовище да пресича с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.

 

Ако детето СЕ ДВИЖИ ДО училище с велосипед

 ЗАЕДНО

 • Проверете техническата изправност на колелото.
 • Преминете заедно неколкократно по най-безопасния маршрут до училище.
 • Припомнете си основните правила за движение на велосипедистите:
 • велосипедът е пътно превозно средство, а
 • велосипедистът е водач, който трябва да спазва правилата за движение за превозните средства;
 • до навършване на 12 години велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
 • когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
 • предприемането на маневра (в т.ч. и спиране) се указва с ръка, а велосипедистът задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.
 • Обсъждай с детето си възможните опасности при управление на велосипед и последиците от тях.

Осигури на детето си светлоотразителна жилетка и му създай навик да я използва, както правиш това с каската и другите протектори за ръце и крака. Закрепи светлоотразителни елементи за дрехите или ученическата раница на детето си или на подходящи места на колелото.

Напомняй на детето, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това самò.

ЗА ВОДАЧИ

Важно!

Децата са част от движението на пътя и още нямат навици да се пазят сами.

ПРИ ДВИЖЕНИЕ покрай детско или учебно заведение

 

 • Винаги спазвай ограниченията. Те са, за да предпазят всички от пътен инцидент.
 •  Имай готовност да спреш при преминавай покрай група деца. Обикновено някое от тях се е отделило от групата и внезапно се появява пред автомобила в опит да настигне останалите.
 • Не забравяй – децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
 • Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и попадат в риск от катастрофа.

 

ПРИ ДВИЖЕНИЕ покрай спирка на масовия градски транспорт в близост до УЧИЛИЩЕ

 •  Преминавай с по-ниска скорост от разрешената. Децата се движат на групи и разговаряйки, не забелязват, че са слезли от тротоара и създават опасност за инцидент.
 •  Бъди в готовност да спреш. Децата рязко променят решенията си и изненадващо сменят посоката си на движение, понякога тичешком. В тези ситуации те забравят правилата за безопасност на пътя.
 •  Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.
 •  Бъди търпелив и толерантен към деца-велосипедисти. Помни, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да подадат сигнал с ръка.
 •  Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето какви може да бъдат последиците.

 

При катастрофа на пътя се обади на телефон 112.

 

Отдел „Пътна полиция“ – Главна дирекция „Национална полиция“ 2023 г.