Да запазим децата на пътя!

Без  от нищо да се плашим,

да припомним всички наши правила!

Опасно е платното да пресичаш!

Запомних – вляво първо погледни!

А  после – вдясно, без да тичаш,

по пешеходната пътека премини!

Спазвайки тези правила, малките ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“,  днес се научиха да пресичат по пешеходна пътека тип зебра. Техни помощници бяха ученици от седми клас.

Така задружно в нашето училище се учим и се възпитаваме!