ДЕНЯТ НА БУДИТЕЛИТЕ

В българския календар Денят на будителите е особен празник. Невероятен и единствен по рода си. На него не се отбелязват исторически, политически, религиозни или културни подвизи. На този ден никой не прави заря и тържествена проверка. Властта не коленичи тържествено пред никого. Празник без повод, само с причина. Имаме будители и ние. И някога, и сега, сред нас. Писатели на книги, създатели на изкуство, строители на училища, църкви, читалища, в които се проповядва българската култура. Те не работят за слава и пари, а в полза на народа си. В душите ни се възвръща благодарността и съпричастието към стореното от тях в името на всички нас – техните потомци.

В ОУ“Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово Денят на народните будители беше честван през цялата предпразнична седмица. В часа на класа се изнесоха уроци с филми и презентации. Много активни и с голямо желание учениците от групите на ЦОУД участваха в различни дейности и изготвиха постери, проекти и табла. Постери изработиха и учениците от групата за ресурсно подпомагане и също представиха табло. В последния ден от учебната седмица четвъртокласници и шестокласници отбелязаха предстоящия празник с радиопредаване. Участниците в рецитала разкриха и припомниха защо будителите „събуждат“ народа – за да можем да видим деня, да видим светлината на слънцето – да добием знания, да бъдем просветени. През целия учебен ден беше излъчвана презентация, която от малки до големи наблюдаваха. Всички участници отдадоха почит  на тези, които са посветили живота и делото си на идеята за национално пробуждане и утвърждаване на българското самосъзнание и държавност след векове на „тъмнини дълбоки“.

Те – светите Народни Будители са ни нужни днес! Това днес не е ден, месец, година… Това е българското време, в което внуците и правнуците, единни в съзиданието ще сътворят бъдната България!

Поклон, Будители Народни!

Поклон за дарена светлина, мъдрост и пример как се обича и тачи, как се пази и гради народ, език и държава, как се носи с достойнство българско име, чест и слава!