Конкурс за есе на тема: „Социалните мрежи –„ необходимо зло““

Ученици от ОУ“Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово участваха в организиран от Община Елхово, МКБППНН – Елхово, РУ на МВР Елхово конкурс за есе на тема: „Социалните мрежи – необходимо зло““. В своите творби седмокласниците представиха своето виждане за опасностите, които дебнат младите хора в социалните мрежи, но и многобройните ползи, които биха могли да извлекат от тях. За своите есета те получиха поощрителни награди за участие и добро представяне в конкурса.