Седмицата на гората

По повод отбелязване на Седмицата на гората ученици от ОУ“Св. св. Кирил и Методий“ гр. Елхово и преподавател г-жа Мариана Тонева съвместно с ДГС-гр. Елхово участваха в залесяване на землището на с. Бояново с Черен дъб. Директора на ДГС-гр. Елхово –  г-н Мишинев, зам. директора г-н Кирилов, служители и работници дадоха пример и залесяваха заедно с учениците. За труда си младите лесовъди получиха от ДГС подаръци и почерпка.