Международният ден на Земята

Международният ден на Земята е най-големият нерелигиозен празник в света отбелязван от над половин милиард души.

Нека всички се замислим какво ни дава тя – дом, в който да живеем и отглеждаме децата си и с какво ние й отвръщаме? Нека заедно опазваме нашият дом!

Всички ученици от групите за ЦОУД  изработиха постери и рисунки. Учениците от 4-та и 5-та група избраха да отбележат Деня на Земята и с личен пример, като почистиха и разкопаха градинката в училищния двор, под ръководството на своите учители г-жа Марияна Ангелова и г-жа Росица Георгиева.

Малките стъпки днес дават отражение утре!