Съобщение

Поради изтичане на тригодишния срок на досегашния Обществен съвет към ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово Ви съобщаваме, че ще бъде свикан избор на нов Обществен съвет. Във връзка с това срещите на родителите ще се проведат на 26.09.2019 год. в 17:45 ч. в класните  стаи на всяка паралелка.

За правомощията на Обществения съвет може да прочетете  от:

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Закон за предучилищното и училищното образование – Обществени съвети

 

Във връзка с избор на Обществен съвет към ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово Ви съобщаваме, че  събранието на излъчените лица от проведените по класове срещи  ще се проведе на 30.10.2019 год. от 17:30 часа в учителската стая.