ВЕЧЕ СМЕ ГРАМОТНИ

Много цветно, емоционално и тържествено преминаха класовите тържества на първокласниците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Елхово под надслов : “Вече сме грамотни“. Малките ученици празнуваха покоряването на поредния връх в своето обучение – запознаването с всички букви …


Трето място в Национален художествен конкурс „Освобождението” за Габриела Йорданова от ІІІа клас

На 28 февруари 2013 г. в Панорама „Плевенска епопея 1877г.“ за петнадесети пореден път се откри изложбата с детски рисунки от Националния конкурс „Освобождението“, организиран от Община Плевен и Дирекция“Военно- исторически музеи“. Тази година в конкурса участваха 462 творби на деца …


Участие на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово в проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово участва в проект BG051PO001-4.3.02-0001  „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския …


Ученици от III и IV клас участваха в среща с инспектор от служба „Противопожарна безопасност и защита на населението“

По  инициатива на комисията по „Охрана на труда, противопожарна охрана и защита при природни  и други бедствия“ на 11.03.2013г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се състоя среща между ученици от 3а и 4а клас с инспектор Николай Георгиев …