Състезание по майсторско управление на велосипеди в ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

На 08.05.2018 год. в ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ – гр.Елхово  се откри празничната седмица посветена на патронния празник на училището. Ученици от III, IV, V, VІ  и VІІ клас се включиха в  състезание за майсторско управление на велосипед под …


БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

СЕДМИЦА ЗА ПРЕВЕЦИЯ НА ДЕТСКАТА БЕЗОПАСНОСТ ОТ 25.09.2017 год. ДО 29.09.2017 год. В ОУ“СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. ЕЛХОВО     В Седмицата за превенция на детската пътна безопасност от 25.09.2017 год. до 29.09.2017 год. в ОУ“Св. Св. Кирил и  Методий“ …