На 06.03.2018 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ –Елхово в кабинета по музика, се проведе представителна изява на групата „Цветен камертон“ по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 2″ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж.

Групата се води от г-н Стоян Иванов – учител и преподавател по музика в училище.

Учениците и техният ръководител представиха пъстър концерт от песни и танци от Пиринския край,Тракия, Добруджа, Шоплука. Пяха училищни и английски песни.

Гости на изявата бяха родители, учители, съученици и приятели на младите музиканти.

Публиката имаше удоволствието да чуе песните: „Назад, назад, моме Калино“, „Залюбила малка мома голям ерген“, „Дайте шанс на песента“, „Що ми домилело, мамо“, „Ладо, ле“, „Diamonds“ и др.

Музикалната форма е посещавана с огромно желание от учениците, които чакат с нетърпение всяка изява и дават всичко от себе си, за да представят своя талант. Ръководителят на групата поощрява учениците и им дава увереност в собствените им сили и умения, насърчавайки ги в бъдещата им личностна реализация.