Заключителна изява на групата за преодоляване на обучителни затруднения по биология „ Биология, здравно образование и култура” по Проект „Твоят час“

На 13 юни 2018 г. в ОУ “Св .Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово, групата за обучителни затруднения „Биология, здравно образование и култура” по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, …


Заключителна изява на групата за занимания по интереси „Цветен камертон“ по Проект „Твоят час“

На 5.06.2018 год. в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово се проведе заключителна изява на групата по интереси „Цветен камертон“ по Проект BG05М20Р001-2.004-0004  „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения …


Заключителна изява на групата за преодоляване на обучителни затруднения по математика „Математиката е забавна и интересна ” по Проект „Твоят час“

На 31 май 2018 г. в ОУ “Св .Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово, групата за обучителни затруднения „Математиката-забавна и  интересна”   по Проект BG05М20Р001-2.004-0004  „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения …


Заключителна изява на групата за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература „Искам да знам” по Проект „Твоят час“

На 31 май 2018 г. в ОУ “Св .Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово, групата за обучителни затруднения по български език и литература „Искам  да знам” по Проект BG05М20Р001-2.004-0004  „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за …