ВАЖНО!

Уважаеми родители на децата от подготвителната група и на учениците от първи – четвърти клас в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“-гр. Елхово,

 

Във връзка с получаване на продуктите по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ ви информираме, че продуктите за вашите деца ще бъдат раздавани  в училище/ за учениците от гр. Елхово/ по следния график:

 

07.05.2020 г. /четвъртък/

 

9:30 ч. 11:30 ч.-северен вход-към ул. Ал. Стамболийски“-ПГ и за учениците от първи клас

9:30 ч. 11:30 ч. -източен вход към ул. „Екзарх Йосиф“ за учениците от втори клас.

11:30 ч. 13:30 ч.-северен вход към ул. Ал. Стамболийски“- за учениците от трети клас

11:30 ч. 13:30 ч.-източен вход към ул. „Екзарх Йосиф“ за учениците от четвърти клас.

 

За децата ПГ и за учениците първи-четвърти клас, живеещи в селата към община Елхово и обучаващи се в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“-гр. Елхово, продуктите ще бъдат доставени в съответните села  на 07.05.2020 г. /четвъртък/ по график.

Продуктите могат да бъдат получавани от родител или друг роднина на детето срещу подпис.

Моля, да се спазват противоепидемичните мерките за безопасност.

                                           

                                           От ръководството

                                           на в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово

Категории Новини