На добър час!

На 15 септември 2021 г. ОУ„Св. св. Кирил и Методий“ – Елхово отвори врати за новата учебна 2021/2022 година.

Учебната година стартира с 290 ученици, разпределени в 14 паралелки от I до VII клас и 25 деца в подготвителна група. Учениците, обхванати в целодневно обучение са 191, обособени в 8 полуинтернатни групи.

Въпреки предизвикателството, обусловено от продължаващата епидемична обстановка, институцията ОУ„Св. св. Кирил и Методий“ – Елхово е амбицирана за пореден път да докаже своето ниво, стъпвайки на традициите и на иновативните методи на обучение.

Малките първокласници бяха посрещнати в двора на училището с песни за добре дошли от по- големите  ученици. Поздравителни думи към тях и техните родители отправи и директорът на училището, Снежина Добрева. Тя изрази своите очаквания и заяви своята убеденост, че предстои една успешна учебна година, защото са положени усилия да се осигурят най-добрите условия за обучение и възпитание на учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“-гр. Елхово.

Началото е поставено.  Да си пожелаем една здрава и успешна учебна година!