СЪОБЩЕНИЕ

По предписание на РЗИ Ямбол за периода от 08.11.2021 год. до 19.11.2021 год. продължава обучението в ОРЕС.

От Ръководството