Съобщение

Уважаеми родители,

Най-късно до 12 часа на 8 ноември 2021 г. родителите на учениците от I до IV клас, които провеждат обучение в електронна среда от разстояние /ОРЕС/, трябва да декларират дали са съгласни децата им да бъдат тествани два пъти в седмицата с щадящи антигенни тестове или могат да представят валиден документ, че детето е преболедувало COVID-19. Родителите попълват образец на декларация /Приложение 2/, подготвена от Министерството на образованието и науката.

Декларациите се представят на класния ръководител, в училище или на имейл oukim_e@abv.bg в електронен формат или на хартиен носител. 

Приложение:

Приложение № 2.

Обучителни видеоклипове:

https://bntnews.bg/news/kak-shte-testvat-uchenicite-za-covid-19-snimki-video-1174093news.html

https://www.bgonair.bg/a/2-bu1garia/244651-inon-demonstrira-kak-shte-se-testvat-nay-malkite-uchenitsi-video

https://vid.btv.bg/btvnews/2021/11/04/TESTVANE DECA 3 1636038043-1.mp4

httрs://www.facebook.сон/поvіпіtе.поvа/vіdеоs/демонстрация-как-се-правят-двата-щадящи-теста-одобрени-от-здравните-власти/369782131403804/