Съобщение

Уважаеми родители и ученици,

 

Учениците от  I-IV клас, чиито родители са подали декларации за съгласия децата им да бъдат тествани за Covid-19 продължават обучението си  присъствено.

От 29.11.2021г. до 03.12.2021 г. учениците от Vа, VIа, Iа клас ще се обучават присъствено в училище.

Продължава  обучението от разстояние в електронна среда  на учениците от  Vб, VIб, Iб клас.

 

От ръководството на училището

ГРАФИК – обучение в електронна среда