Съобщение

На ПС ОУ“Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Елхово взе решение да кандидатства по Националната програма „Заедно в изкуството и спорта“ за учебната 2022/2023 година. След обсъждане се предложи да бъдат сформирани по Модул 1 „Изкуства“ – една група за изпълнение на народни песни с ученици от V до VII клас и по Модул 2 „Спорт“ – един отбор по футбол с ученици от V до VII клас.